จดหมายข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) และ เ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) และ เด็กหญิงกีรติกา กันจินะ (น้องมันนี่)..

นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่กา..

นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ทำการเปิดเรียน On site วันแรกของภาคเรียนที..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ทำการเปิดเรียน On site วันแรกของภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึก..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) ได้..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวทู..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564..

นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยผู้บร..

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะคร..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรศดนย์ ธนวัฒน์กันยากุล นักเรียนชั้นป..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรศดนย์ ธนวัฒน์กันยากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียนห้องเ..

นายอภิชาต รัตนยรรยงประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณ..

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง นายอภิชาต รัตนยรรยง..