ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ภาคเหนือ) กิจกรรม ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและพอเพียง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ภาคเหนือ) กิจกรรม ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและพอเพียง ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โคกหนองนาโมเดลป่าไผ่ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
407.90 KB ดาวน์โหลด