จดหมายข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับการคัดเลื..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับการคัดเลือกคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็นลูกกตัญญู..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ด.ช.ญาณวุฒิ ชัยศิร..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ด.ช.ญาณวุฒิ ชัยศิริชล(ไฟร์ท) ชั้นป.6/7 ด.ญ.ภัควลัญชญ์..

ด.ญ.จิราพัชร ณ ลำพูน ชั้น ป.3 และ ด.ญ.กีรติกา กันจินะ ชั้น ป.5 ตั..

ด.ญ.จิราพัชร ณ ลำพูน ชั้น ป.3 และ ด.ญ.กีรติกา กันจินะ ชั้น ป.5 ตัวแทนยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอ..

เด็กหญิงทิชากรณ์ เดชคุณมาก น้องน้ำเพชร ชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลรอง..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงทิชากรณ์ เดชคุณมาก น้องน้ำเพชร ระดับชั้นประถม..

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรร..

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรร..

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู..

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล..

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค..

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด..

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อ..

แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ ซึ่ง..

แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเ..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 25..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน..

บรรยากาศการเปิดเรียน On site 100% วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565

บรรยากาศการเปิดเรียน On site 100% วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565