โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 298 คน เข้าสอบใน 12 ห้องสอบ โดยมี นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
510.82 KB ดาวน์โหลด