กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช 2566
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช 2566    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สังคมศึกษา)    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)     
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)    
หลักสูตรสถานศึกษา (วิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ Knowledge Inquiry)    
หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)    
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ตามแนวทฤษฎี Constructionism
   
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้    
 
ผลการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียน (ครั้งที่ 1)    
  1.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.1 ครั้งที่ 1    
  2.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.2 ครั้งที่ 1    
  3.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.3 ครั้งที่ 1    
  4.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.4 ครั้งที่ 1    
  5.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.5 ครั้งที่ 1    
  6.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.6 ครั้งที่ 1    
      


 

https://pps.staisyamsululum.ac.id/-/slot-demo/

https://sister.iainmadura.ac.id/js/slot-demo-gratis/https://feb.darmajaya.ac.id/demo/https://jdih.dprd.banjarnegarakab.go.id/common/slot-demo/http://sbh.bukittinggikota.go.id/-/slot-demo/https://jdih.pematangsiantar.go.id/db/demo-slot/https://ads.darmajaya.ac.id/-/slot-demo-gratis/https://devildis3.jdih.sumbawabaratkab.go.id/-/slot-demo/https://sister.poltekpar-palembang.ac.id/-/slot-demo/https://mrhpl.trivlab.co.id/slot-pulsa/https://jdih.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/-/slot-pulsa/https://jdih.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/-/slot-demo/https://io.uinsaizu.ac.id/-/slot-demo/https://jdih.kalselprov.go.id/img/slot-demo/https://jdih.kalselprov.go.id/img/slot-gacor/https://jdih.pematangsiantar.go.id/db/demo-slot/https://www.tdmrc.usk.ac.id/-/slot/