ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัต..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียน..

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (บูรณาการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอั..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว เพื่อประกอบอ..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง facilitator

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ..

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียน..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ และครูอ..