ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่า..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ตะ..

Merry Christmas & English Day Camp 2023

Merry Christmas & English Day Camp 2023

BSK Healthy And Family Run 2023

BSK Healthy And Family Run 2023

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

การอบรม Meaningful Project การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อนำไป..

การอบรม Meaningful Project การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและมุ่งสร้างกระบ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

การแข่งขัน A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023 ชิงถ้วยเกียรติย..

การแข่งขัน A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023 ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 3 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น ..

การอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 3 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น Facitator ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ณ..