กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่