ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ..

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ..

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนแทรกชั้นในห้องเรียนพิเศษภาษาอัง..

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนแทรกชั้นในห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนว..

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย..

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีก..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Prog..

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำป..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2567