ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกการประถมศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกการประถมศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกล..

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและพ..

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและพัสดุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ระหว่างวัน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกปร..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา

ประกาศรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันทน์ วรรณก้อน ประธานนักเรียน ปีก..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันทน์ วรรณก้อน ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ป..

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ..

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียนวิทย์..