เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง ” รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564 ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเยาวชนตัวอย่างที่ดี ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง

เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง ” รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564 ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเยาวชนตัวอย่างที่ดี ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง

เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง ”รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564“

1. เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียน ชั้นป.2/9
2. เด็กหญิงประสิตา คำลือ (น้องทอฝัน) นักเรียน ชั้น ป.3/4
3. เด็กหญิงกีรติกา กันจินะ (น้องมันนี่)นักเรียนชั้น ป.4/5

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเยาวชนตัวอย่างที่ดี ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง

#เยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์
#โครงการเยาวชนต้นแบบบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
#บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา