ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข

นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนายวัลลภ ภูจอมจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการ "สุขาดี มีความสุข" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
20240513144758.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144755.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144754(1).jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144754.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144755(1).jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144756.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144753(1).jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144751.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144753.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144752.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144757.jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144757(1).jpg - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข | https://www.bsk.ac.th/new