ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ไฟล์เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.83 MB ดาวน์โหลด