ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566

20230927041202(1).jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041203.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041200.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041201(1).jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041205.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041205(1).jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041206.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041204.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041202(2).jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041202.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927041201.jpg - เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ พ.ศ. 2566 | https://www.bsk.ac.th/new