บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566
20230927040342.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040340(1).jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040344.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040340.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040341.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040339.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040342(1).jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040343.jpg - บรรยากาศการประเมินโรงเรียนบ้านสันกำแพงในโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.bsk.ac.th/new