ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

   ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง "รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี" ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

   รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และองค์กรภาคีเครือข่าย

#งานวันเยาวชนแห่งชาติ
#10YearAnniversary
#สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
#เยาวชนดีเด่นแห่งปี
#โรงเรียนบ้านสันกำแพง
20230927025734(1).jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025732.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025733.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025731.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025735.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025734.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025730.jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927025732(1).jpg - ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new