คณะผู้บริหารและครูร่วมกันต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง