ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566”

โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน
“ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566” ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 9 ประการ