ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ระดับประถมศึกษา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ, เหรียญเงิน จำนวน 3รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน 1รายการ รวมทั้งหมด 10 รายการ