คณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ระดับประถมศึกษา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์