ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล

โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล "ลูกกตัญญูดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง และเครือข่ายทางวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง