ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ (นายอำเภอสันกำแพง) เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านสันกำแพง