ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น THaiD สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนผ่อนช่องทางดิจิทัล

เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์
ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์