โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 3 ท่าน

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 
1. ครูวศินี อ่างคำ
จาก รร.บ้านห้วยทราย ต.สุเทพ

2. ครูปารีณา พงศ์ธรรมชาติ
จาก รร.บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง
 
3. ครูรณกร สายปัญญาใย
จาก รร.บ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว