แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน จำนวน 12 รายการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ผู้บริหาร และคณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 67 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล
- เหรียญทอง 53 รายการ
- เหรียญเงิน 12 รายการ
- เหรียญทองแดง 1 รายการ
และเข้าร่วม 1 รายการ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน จำนวน 12 รายการ ดังนี้
1. ภาษาไทย 2 รายการ  
2. คณิตศาสตร์ 2 รายการ  
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รายการ
4. คอมพิวเตอร์ 2 รายการ  
5. หุ่นยนต์ 1 รายการ  
6. ศิลปะ-ดนตรี 2 รายการ  
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 รายการ
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
620.25 KB ดาวน์โหลด