การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.สาขาสันกำแพง) นำโดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง และคณะได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.สาขาสันกำแพง) นำโดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง และคณะได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในหัวข้อ "โครงการอาสาประปาเพื่อชวงชน" ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพย์น้ำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีกิจกรรมเพิ่มทักษะเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคเทคนิคในการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้น พร้อมสร้างเครือข่ายให้นักเรียนร่วมเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ

sex shop istanbul escort beylikduzu escort sisli escort taksim escort umraniye escort bakirkoy escort sex shop
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
582.59 KB ดาวน์โหลด