ยินดีต้อนรับ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง