งานทำบุญครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านสันกำแพง และงานเปิดบ้านวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565