นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ

ผลการแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565

ทีมโรงเรียนบ้านสันกำแพง ทีม 1 รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย
1. เด็กชายธนกฤต ธาตุทอง
2. เด็กหญิงจารุพิชญา ปัญญา 

ทีมโรงเรียนบ้านสันกำแพง ทีม 2 ได้ลำดับที่ 8 ประกอบด้วย
1. เด็กชายปาณัสม์ หน่อพุธ แข่งระดับมัธยมศึกษา
2. เด็กชายสรวุชญ์ อุทัศ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ทีมที่ 3 ประกอบด้วย
1. เด็กชายกิตติพัทธ์ ปินชัยธนวัชร์
2. เด็กชายศุภณัฐ พูลวงษ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
20220901090644.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090654.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090645.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901091818.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090653.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090656.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901091816.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090655.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901091817.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901091814.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901090643.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new 20220901091815.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ | https://www.bsk.ac.th/new