ท่านรองฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ ได้มอบเกียรติบัตรและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันต่อในระดับประเทศในการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากผลิตภัณฑ์ C-vitt

ท่านรองฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ ได้มอบเกียรติบัตรและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันต่อในระดับประเทศในการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากผลิตภัณฑ์ C-vitt

ดูภาพกิจกรรม