กลุ่ม Constructionism ภาคเหนือ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านรองพรหมมินทร์ ดอยลอม ณ โรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง