https://www.bsk.ac.th/new

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566
27 พ.ย. 2566
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
22 พ.ย. 2566
การอบรม Meaningful Project การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและมุ่งสร้างกระบวนการ Facilitator ที่มีหัวใจ
21 พ.ย. 2566
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
18 พ.ย. 2566
การแข่งขัน A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023 ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี
11 พ.ย. 2566

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

การอบรม Meaningful Project การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับช..

การอบรม Meaningful Project การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและมุ่งสร้างกระบ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

การแข่งขัน A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023 ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี

การแข่งขัน A-MATH CROSSWORD KUMKOM CHALLENGE 2023 ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี

การอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 3 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น Facitator ของโร..

การอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 3 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น Facitator ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ณ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ SMP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำห้อ..

แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนว่ายน้ำ

ผลงานนักเรียน

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวช..

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกี..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โร..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรี..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพิจารณ..

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่ายผู้ปกครอง ที่คอยสน..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับร..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียง..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรอง..