https://www.bsk.ac.th/new
20240501074029.jpg 20240501074036.jpg 20240501074042.jpg 20240501074048.jpg

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
09 พ.ค. 2567
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข
05 พ.ค. 2567
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา 2566
24 มี.ค. 2567
งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
16 มี.ค. 2567
พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
15 มี.ค. 2567

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถ..

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในกา..

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธี..

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา ..

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีส..

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว เพื่อประกอบอาหารกลางวัน จำน..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง facilitator

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ปร..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ และครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ ครูอ..

ผลงานนักเรียน

การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รั..

การแข่งขันฟุตบอลรายการ "แม่ออน คัพ" ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันด..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงปัณณ์ณัช..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง "เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั..

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวช..

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกี..

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่ายผู้ปกครอง ที่คอยสน..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับร..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียง..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรอง..