https://www.bsk.ac.th/new https://www.bsk.ac.th/new

ขอแสดงความยินดี

20240326213736.jpg 20240326213742.jpg 20240326213749.jpg 20240326213754.jpg

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา 2566
24 มี.ค. 2567
งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
16 มี.ค. 2567
พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
15 มี.ค. 2567
กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
13 มี.ค. 2567
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2567

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา ..

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีส..

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ผลงานนักเรียน

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงปัณณ์ณัช..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง "เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั..

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวช..

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกี..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โร..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรี..

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่ายผู้ปกครอง ที่คอยสน..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับร..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียง..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรอง..