ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเ..

การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึก..

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่น พรหมณภัทร

สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ แก้ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็..

สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ แก้ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็ก และมอบทุนการศึกษาส..

การอบรมทักษะการใช้สัญญาณนกหวีด เพื่อใช้ในงานจราจรในสถานการณ์จริง

ท่านผู้อำนวยสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ผสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมาอบรมการใช้สัญญ..

เชียงใหม่ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ..

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในอำเภอสันกำแพง สร้างภูมิคุ้มกันโร..

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 และชั้น ป.1 ห้องเร..

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 และชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และวิทย์-คณิต

งานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ป..

งานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และวิทย์-คณิต ระ..

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และวิทย์-คณิต ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปี..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564..