ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว เพื่อประกอบอ..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง facilitator

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ..

Welcome Back to school ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียน..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนกรณีย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ และครูอ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ..

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)