ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ..

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายชั่วคราวอุทยานแห่งชาต..

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา..

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ณ วัดป่าตาล

กิจกรรม Christmas & English Camp ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Christmas & English Camp ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึ..

การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เด็กหญิงมินนา รัตนเศวตหิรัญ นักเรียนชั้น ป.5/4 ได้รับเลือกเป็นประ..

เด็กหญิงมินนา รัตนเศวตหิรัญ นักเรียนชั้น ป.5/4 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบอ..

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเ..

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม..

การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ..

การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงให..

กิจกรรม MEP Day Camp 2022

กิจกรรม MEP Day Camp 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพง รุ่น 10 ปี และรุ..

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพง รุ่น 10 ปี และรุ่น 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรา..

ขอแสดงความยินดีกันทีมนักฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับรางวั..

ขอแสดงความยินดีกันทีมนักฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลรายการฉงซิงคัพ ค..