https://www.bsk.ac.th/new https://www.bsk.ac.th/new

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2567
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567
12 ก.พ. 2567
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบูรพชนาราม วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567
02 ก.พ. 2567
กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
30 ม.ค. 2567
กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
29 ม.ค. 2567

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครา..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบูรพชนาราม วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือ..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือ..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ระดับชั้นอนุบาล 2 ประ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศา..

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (S..

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

ให้ผู้ได้ลำดับที่ 1-2 รายงานตัว พร้อมทำงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำห้อ..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ผลงานนักเรียน

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงปัณณ์ณัช..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง "เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั..

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวช..

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกี..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้น ป.5/7 โร..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรี..

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงและเครือข่ายผู้ปกครอง ที่คอยสน..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับร..

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียง..

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ตัวแทนการประกวดบรรยายธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรอง..