ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด ด.ญ.สุวรรณา พัทมาสี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเอแม็ท (งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 66)

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
✨️ ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด
✨️ ด.ญ.สุวรรณา พัทมาสี

#ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเอแม็ท (งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'66)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง