ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง (นักเรียนชั้น ป. 5) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น ประจำปี 2566"

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายกรฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายพีรากรณ์  งามเมือง
3. เด็กหญิงวรธิดา  มณีทอง
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น ประจำปี 2566" จากท่านพระครู พระครูถิรบุญวัฒน์ (มงคล ฐิตมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566
20230902121343.jpg - ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง เด็กหญิงวรธิดา  มณีทอง (นักเรียนชั้น ป. 5) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น ประจำปี 2566 20230902121341.jpg - ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง เด็กหญิงวรธิดา  มณีทอง (นักเรียนชั้น ป. 5) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น ประจำปี 2566 20230902121342.jpg - ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง เด็กหญิงวรธิดา  มณีทอง (นักเรียนชั้น ป. 5) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น ประจำปี 2566