ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ เยาวชนต้นแบบที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. ด.ญ.กีรติกา กันจินะ ป.5/7
2. ด.ช.กรฤต สังข์ทอง ป.4/7
3. ด.ญ.ประสิตา คำลือ ป.4/5
4. ด.ญ.ณัชชา โชติเอี่ยม ป.3/9
5. ด.ญ.จิราพัชร ณ ลำพูน ป.3/9
    ได้รับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ "เยาวชนต้นแบบที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕" ภายใต้โครงการเยาวชน คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
515.61 KB ดาวน์โหลด