กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

วันที่ 8-9 พฤษภาคม  2567 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง มอบหมายให้ นางพรพิมล ทามี หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
20240513145516.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145511.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145514(1).jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145509(1).jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145512.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145514.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145516(1).jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145517.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145511(1).jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145509.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145507.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145515.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145513.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513145510.jpg - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 | https://www.bsk.ac.th/new