การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567
นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันกำแพง มอบหมายให้ คุณครูประวัติ ศรีอ่อน
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
รายการ "แม่ออน คัพ" ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอย
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันกำแพงทุกท่าน และผู้ปกครองทุกคนที่ให้การสนับสนุน
20240513144425.jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144423(1).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144425(1).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144426(1).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144426.jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144425(2).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144426(3).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144426(2).jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144427.jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144424.jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new 20240513144423.jpg - การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://www.bsk.ac.th/new