การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism ณ.โรงเรียนบ้านสันกำแพง
20230927040807.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040814.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040814(1).jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040815.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040809(1).jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040812(1).jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040812.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040807(1).jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040813.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040808.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040811.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040810.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new 20230927040809.jpg - การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนศาลาวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism | https://www.bsk.ac.th/new