โรงเรียนบ้านสันกำแพงจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา นิมนต์พระสงฆ์ มาทำพิธี ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย โดยมีพระเกษมศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต บรรยายธรรมให้ความรู้ รวมถึงปฏิบัติสมาธิ น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คณะครูและนักเรียนใส่บาตรเหรียญทำบุญพระประจำวันเกิด