ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ด.ช.ธนกฤต ธาตุทอง ด.ญ.จารุพิชญา ปัญญา ชั้นป.6/8 ทีมโรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ด.ช.ธนกฤต ธาตุทอง ด.ญ.จารุพิชญา ปัญญา ชั้น ป.6/8 ทีมโรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และด.ช.ปาณัสม์ หน่อพุธ ชั้น ป.6/8 ด.ช.ศุภณัฐ พูลวงษ์ ชั้น ป.6/7 ทีมโรงเรียนบ้านสันกำแพง 2 ได้รางวัลลำดับที่ 8 ในการแข่งขันเอแม็ท(A-Math) ประถมศึกษาตอนปลาย งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 65 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีคุณครูธัญชนก เนตรดวง คุณครูกนกวรรณ จินารักษ์ และคุณสมหวัง อุทัศ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมดูแลนักเรียนทั้ง 2 ทีม
ไฟล์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
518.07 KB ดาวน์โหลด