/ผู้บริหาร
ผู้บริหาร 2017-07-17T09:19:58+00:00
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้ว
นายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพรหมมินทร์ ดอยลอม
นายพรหมมินทร์ ดอยลอมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุเทพ เทียนมงคล
นายสุเทพ เทียนมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียน