ข้อมูลนักเรียน

>ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน2017-12-17T16:18:35+00:00
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
32
31
63
2
อบ.2
35
39
74
2
รวม อบ.
67
70
137
4
ป.1
146
144
290
8
ป.2
154
124
278
8
ป.3
128
132
260
7
ป.4
126
131
257
7
ป.5
117
135
252
7
ป.6
122
125
247
6
รวมประถม
793
791
1,584
43
รวมทั้งหมด
860
861
1,721
47

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560