ข้อมูลนักเรียน

>ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2017-07-29T17:01:46+00:00
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 14 18 32 1
อนุบาล 2 21 19 40 1
รวมอนุบาล 35 37 72 2
ป.1 152 125 277 8
ป.2 126 126 252 7
ป.3 121 131 252 7
ป.4 121 135 256 7
ป.5 121 127 248 6
ป.6 99 136 235 6
รวมประถม 740 780 1,520 41
รวมทั้งหมด 775 817 1,592 43

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559