ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ)

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม

เกมวิทยาการคำนวณ

10 x 10 เป็นเกมตัวต่อ Tetris

เกมตุ๊กตาลูกดก

เกมต่อจิ๊กซอ