ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

>ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์2019-01-02T09:31:00+00:00

คอร์ส 2

หลักสูตร 2 ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านได้และไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน นักเรียนจะได้สร้างโปรแกรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาเกมแบบโต้ตอบหรือเรื่องราวที่พวกเขาสามารถแบ่งปันได้ แนะนำสำหรับ ป.2 – ป.5