ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสันกำแพง [BANSANKAMPHAENG SCHOOL]

เลขที่ 52/4 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โทรศัพท์ 0-5333-1554 โทรสาร 0-5339-2791
E-Mail : school092@hotmail.com Website : http://www.bsk.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/bskonline

แผนที่ GOOGLE MAP