แจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมระดับชั้น อนุบาล 1 , ชั้นอนุบาล 2 , และชั้น ป . 1 ปีการศึกษา 2559

>>>แจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมระดับชั้น อนุบาล 1 , ชั้นอนุบาล 2 , และชั้น ป . 1 ปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมระดับชั้น อนุบาล 1 , ชั้นอนุบาล 2 , และชั้น ป . 1 ปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ระดับชั้น อนุบาล 1 , ชั้นอนุบาล 2 , และชั้น ป . 1

 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 – เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน มอบตัวนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง (ให้นำนักเรียนมาด้วย)

  • รับแบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส่งคืนให้ครูประจำชั้น ในวันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ( 25 เมษายน 2559)
  • ประชุมฟังคำชี้แจงฝ่ายบริหารงานโรงเรียน (ผอ.โรงเรียน)
  • ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • วัดตัว สั่งซื้อชุดพื้นเมือง , ชุดพละ , สั่งซื้อชุดนักเรียน

วันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2559

  • นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ทุกคน นักเรียน ป. 1 ทุกคนเรียนปรับพื้นฐานความรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

  • ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

  • เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2017-05-13T09:48:44+00:0027 กุมภาพันธ์ 2016|ข่าวประชาสัมพันธ์|