ผลคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2558 สูงสุดของโรงเรียน

>>>ผลคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2558 สูงสุดของโรงเรียน

ผลคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2558 สูงสุดของโรงเรียน

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

 

วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ด.ช.ภุมมา ผู้เรียนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วิชาคณิตศาสตร์ 95 คะแนน (ผิด 1 ข้อ)

 1. ด.ช.ชลกี วรรณวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 2. ด.ญ.ปวริศ หรือตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 3. ด.ญ.ธนัชชา วงศ์ใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 4. ด.ญ.พัสตราภรณ์ มณีกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 5. ด.ช.พงษภัค สมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

วิชาภาษาอังกฤษ คะนนสุงสุด 97.50 คะแนน

 1. ด.ญ.พรธีรา เสนาศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

วิชาภาษาไทย คะแนนสูงสุด 85 คะแนน

 1. ด.ญ.อรุณวรรณ จันทร์เป็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 2. ด.ญ.นภัสสร กันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสุงสุด 76.50 คะแนน

 1. ด.ช.ปรัตถกร ทิพนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

วิชาสังคมศึกษา คะแนนสุงสุด 76 คะแนน

 1. ด.ช.ดนุพล วงค์แสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 2. ด.ช.อนุรักษ์ วงค์บุญเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 3. ด.ญ.พรหมพร เรือนวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
2017-05-13T09:41:38+00:00 29 มีนาคม 2016|ข่าวประชาสัมพันธ์|